Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del renou, en el que fa referència a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. (BOE núm. 254, de 23/10/2007)

QUALITAT AMBIENTAL - RENOU

Es facilita l’enllaç a la versió consolidada en castellà.