Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

08/01/2019

Reglament (CE) 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta ecològica de la UE, que deroga el Reglament (CE) 1980/2000, de 17 de juliol de 2000 (DOUE núm. 27, de 30/1/2010)

QUALITAT AMBIENTAL - ETIQUETA ECOLÒGICA EUROPEA

Modificat pel Reglament (UE) 782/2013 i pel Reglament (UE) 2017/1941. Es facilita l’enllaç a la versió consolidada.