Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/11/2018

Reial Decret 887/2006, de 21 de Juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de Subvencions.