Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Ordre del conseller d'Interior, de 20 de juliol de 2001, per la qual s'estableix el procés d'homologació, a través de l'IBAP, de les accions formatives duites a terme pel personal de la CAIB.(BOIB Núm. 90, de 28/07/2001)

HOMOLOGACIONS