Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

01/10/2018

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 14 de juny de 2002 per la qual es regula l'elaboració i l'execució del Programa d'Acolliment Lingüístic i Cultural adreçat a l'alumnat d'incorporació tardana al sistema educatiu de les Illes Balears que cursa estudis als Instituts d'Educació Secundària.

Programes d'Acolliment (PALIC)