Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Ordre de la consellera d'Administracions Públiques de 30 de juliol de 2014 per la qual s'aproven les bases que regulen la concessió de beques a l'alumnat amb discapacitat dels cursos de formació que organitza l'Escola Balear d'Administració Pública. (BOIB Núm. 107, de 9/08/2014)

BEQUES