Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

17/03/2020

Ordre de 3 d'octubre de 2017 del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, la reducció i la gestió de residus (BOIB núm. 123, de 7/10/2017)

RESIDUS