Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

01/08/2019

Manual de 22 de juliol de 2016 per publicar procediments administratius en la seu electrònica

INVENTARI DE PROCEDIMENTS DE LA CAIB

Òrgan: Direcció General de Participació i Transparència amb la col·laboració de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic


Data: Acord de Consell de Govern de 22 de juliol de 2016


Objecte: Oferir a la ciutadania una eina de consulta completa, actualitzada i més intuïtiva de tots els procediments que es tramiten en aquesta Administració, i alhora, de fer passes en el camp de l'administració electrònica, procurant que com a mínim s'ofereixin en els administrats models de sol·licituds i que tot això serveixi de base per a l'augment en la telematización dels procediments.


Àmbit d'aplicació: Aquesta Instrucció és aplicable als procediments i a les actuacions que siguin competència dels òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels seus organismes autònoms i de la resta d'ens que integren el sector públic instrumental quan exerceixin potestats administratives, excepte els procediments tributaris i de les actuacions d'aplicació dels tributs, que es regeixen per la seva normativa específica. En els procediments en matèria de contractació administrativa, s'aplicarà sempre que no contradigui la normativa bàsica aplicable.

Per a més informació podeu descarregar el següent document