Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

06/09/2018

Llei 9/2015, de 26 de novembre, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (publicada en el BOIB Num. 175 de data 28-11-2015, Sec. I, inserció num. 17296 Pàgs. 46310-46312)

servei públic de ràdio i televisió