Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

29/07/2019

Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia (BOIB núm. 69, de 2 de juny de 2016)

COORDINACIÓ DE LES POLÍTIQUES EN MATÈRIA D'IGUALTAT