Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. (BOIB Núm. 106, de 30/07/2013)

SEGURETAT I EMERGENCIES

16, 18, 22, 24, 28, 29, 34, 41, 73 i Disposició addicional cinquena.