Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques

Servei de Planificació i Participació - Oficines de registre

Articles 12, 14, 16, 21, 27, 28, 38.4, 41, 66, 123, 124

Disposició Adicional 4ª, DisposicióTransitòria 2ª i Disposició Transitòria 4ª