Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB Núm. 49, de 3/04/2007)

EMPLEAT PUBLIC/SELECCIO I FORMACIO

 

11, 12, 35, 54, 72, 95, Disposició addicional cinquena i Disposició transitòria quarta.