Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

11/09/2018

Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44 de 2003) (vegeu versió consolidada)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ