Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Llei 10/2003, de 22 de desembre de mesures tributàries i administratives (BOIB Núm. 179 EXT., de 29/12/2003)

CREACIO EBAP/ORGANITZACIO

 

Disposició addicional tercera