Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

22/03/2022

Instrucció 1/2022 de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’estableixen els criteris d’actuació interna per al desenvolupament de les tasques i funcions de les comissions tècniques de valoració en el procediment per proveir llocs de feina de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i es fixen criteris homogenis respecte de l’aplicació del barem de mèrits

FUNCIONAMENT INTERN

Per a més informació podeu descarregar el següent document