Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

22/04/2021

Disposició addicional trenta-novena i Disposició addicional cent cinquanta-novena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021. (BOE núm. 341, de 30 de desembre)

FORMACIO I SELECCIO