Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

29/07/2019

Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del consell de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals de les Illes Balears. (BOIB núm. 24, de 25 de febrer de 2017; correcció d'errades BOIB núm. 33, de 18 de març de 2017).

COORDINACIÓ DE LES POLÍTIQUES EN MATÈRIA D'IGUALTAT