Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

29/07/2019

Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8 d'agost de 2015)