Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

16/10/2018

Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 192, de 24 de desembre de 2005)

Patrimoni