Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Decisió (UE) 2019/61 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, relativa al document de referència sectorial sobre les millors pràctiques de gestió ambiental, els indicadors sectorials de comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per al sector de l'administració pública en el marc del Reglament (CE) 1221/2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS). (DOUE núm. 17, de 18/1/2019)

QUALITAT AMBIENTAL - EMAS