Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Decisió (UE) 2017/2285 de la Comissió, de 6 de desembre de 2017, per la qual es modifica la Guia de l'usuari en la qual figuren els passos necessaris per participar a l'EMAS d'acord amb el Reglament (CE) 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). (DOUE núm. 328, de 12/12/2017)

QUALITAT AMBIENTAL - EMAS