Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Decisió (UE) 2015/801 de la Comissió de 20 de maig de 2015 relativa al document de referència sobre les millors pràctiques de gestió mediambiental, indicadors de comportament mediambiental i paràmetres comparatius d'excelència per al sector del comerç al detall, de conformitat amb el Reglament (CE) 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). (DOUE núm. 127, de 22/5/2015)

QUALITAT AMBIENTAL - EMAS