Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Decisió 2011/832/UE: Decisió de la Comissió, de 7 de desembre de 2011, relativa a una guia sobre el registre corporatiu d'organitzacions de la UE, de tercers països i d'àmbit mundial, de conformitat amb el Reglament (CE) 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). (DOUE núm. 330, de 14/12/2011)

QUALITAT AMBIENTAL - EMAS