Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

24/10/2018

Darrera redacció realitzada per la Disposició final setena de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015