Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

12/09/2019

Articles: 37, 40, 41, 27, 43, 49 - Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril) (text consolidat)

OFICINES DE REGISTRE

Articles: 37, 40, 41, 27, 43, 49