Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

10/06/2019

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 18 de març de 2016 per la qual es nomenen els membres de la Comissió de Toponímia de les Illes Balears (BOIB núm. 37, de 22 de març de 2016)

Toponímia