Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

22/04/2020

Apartats 4, 5 i 6 de l'annex - Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2017 de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 18 d'octubre de 2017 i de l'Acord del Comitè Intercentres de 2 d'octubre de 2017 pels quals s'aprova el sistema d'avaluació de competències professionals que s'ha d'aplicar al personal funcionari i laboral de serveis generals

FORMACIO

Vegeu especialment: Apartats 4, 5 i 6 de l’annex