Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Decisió (UE) 2018/813 de la Comissió, de 14 de maig de 2018, relativa al document de referència sectorial sobre les millors pràctiques de gestió mediambiental, els indicadors sectorials de comportament mediambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per al sector agrícola en el marc del Reglament (CE) 1221/2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS). (DOUE núm. 145, de 8/6/2018)

QUALITAT AMBIENTAL - EMAS