Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars > Conselleria de Salut i Consum


Si voleu consultar la normativa aplicable de la Conselleria de Salut i Consum, podeu fer clic sobre l'òrgan corresponent.

S'inclouen també en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.
Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics


- Secretaria General

- Direcció General de Prestacions i Farmàcia

- Direcció General de Salut Pública i Participació

- Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

- Direcció General de Consum

 

Ens del sector públic instrumental

- Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

- Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

- Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)