Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars > Conselleria de Medi Ambient i Territori


Si voleu consultar la normativa aplicable de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, podeu fer clic sobre l'òrgan corresponent.

S'inclouen també en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.
Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics


- Secretaria General

- Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

- Direcció General de Residus i Educació Ambiental

- Direcció General de Recursos Hídrics

- Direcció General de Territori i Paisatge

- Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

 

Ens del sector públic instrumental

- Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

- Institut Balear de la Natura (IBANAT)

- Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

- Consorci d'Aigües de les Illes Balears

- Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

- Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears

- Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció d'Infraestructures al Territori de l'Entitat Local Menor de Palmanyola