Portal Transparència

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Informació jurídica > Expedients en exposició pública > Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

PROCESSOS VIGENTS

OBERT FINS

ENLLAÇ BOIB ENLLAÇ PÀGINA MATERIA

Informació pública sobre l’estudi d’impacte ambiental, el projecte tècnic per a la reexplotació de la pedrera, la incorporació d’establiment de benefici miner i l’actualització del pla de restauració de l’explotació minera Matas e Hijos, que forma part de les parcel·les 1, 159 i 161 del polígon 41 de Llucmajor

22/006/21

Núm.061 11/05/21

MINES


Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte modificat del parc fotovoltaic Petra de 6,5 MWp, ubicat al polígon 11 parcel·les 234, 235, 243, 245, 433, 436 i 437, de Petra

22/06/21

Núm 061 11/05/21

ENERGÍA

Informació pública de l’Estudi d’impacte ambiental, Projecte d’adequació de l’explotació i Pla de restauració de l’explotació minera Can Xorret núm. 489, que forma part de les parcel·les número 111 i 149, polígon 28, del terme municipal de Felanitx

18/06/21

Núm. 060 08/05/21

Docum. MINES


Informació pública sobre l’Estudi d’impacte ambiental i el Projecte de renovació i instal·lació de planta de capolament de la pedrera Clot des Porcs (núm. 525), que forma part de la parcel·la 264 del polígon 55 de Palma

17/06/21

Núm. 059 06/05/21

Docum. MINES

Informació pública sobre Projecte d’explotació, Pla de restauració i Estudi d’impacte ambiental per a la concessió de l’explotació minera Can Negret (núm. 2169) que forma part dels termes municipals d’Alaró, Binissalem i Lloseta, la zona explotable de la qual forma part de la parcel·la 262 del polígon 3 d’Alaró

15/06/21

Núm. 058 04/05/21

Docum. MINES


Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a la carretera Nova, parcel·la 78-79, d’Alaior, promogut per Cooperativa Insular Ganadera de Menorca

03/06/21

Núm.053 22/04/21

Docum. ENERGÍA


Informació pública sobre l’Estudi d’impacte ambiental i l’actualització del Pla de restauració de la pedrera Can Rosselló núm. 151, que forma part de la parcel·la 3 del polígon 7 de Palma

27/05/21

Núm. 050 15/04/21

Docum. MINES

Informació pública sobre l’estudi d’impacte ambiental i projecte d’ampliació de volum d’extracció, vinculat a la modificació del projecte d’explotació, pla de restauració regularitzats, projecte de voladures i projecte d’instal·lació d’una planta d’aglomerat asfàltic de la pedrera Son Tey (170) de Sineu

17/05/21

Núm. 044 01/04/21

Docum. MINES


Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Lloseta de 8,56 MWp, ubicat al complex industrial CEMEX, de Lloseta

11/05/21

Núm. 041 25/03/21

Docum. ENERGÍA


Informació pública sobre l’estudi d’impacte ambiental, actualització del projecte d’explotació i pla de restauració per a la regularització de l’explotació minera Can Seu, núm. 304, que forma part de la parcel·la 5 del polígon 60 de Palma

11/05/21

Núm. 041 25/03/21

Docum. MINES