Portal Transparència

/Conselleria de Medi Ambient i Territori/

Informació jurídica > Expedients en exposició pública > Conselleria de Medi Ambient i Territori

PROCESSOS VIGENTS

OBERT FINS

ENLLAÇ BOIB ENLLAÇ PÀGINA MATERIA


Consulta Pública sobre la revisió i actualització dels Mapes de Perillositat de Riscos d’Inundacions segon cicle en la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears (MAPRI’S 2n cicle)

16/10/21

Núm. 094 15/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 1192/2019 relatiu al projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al c/ Tàpies, 19, Urb. Montport, al terme municipal d’Andratx, a zona de policia.

19/08/21

Núm. 097 22/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 5148/2019 relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al polígon 17, parcel·la 154, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

17/08/21

Núm. 096 20/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 3310/2020 relatiu al projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat amb annex i piscina situat al polígon 11, parcel·la 82, al terme municipal de Sant Joan de Labritja, a zona de policia

13/08/21

Núm. 095 17/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 498/2018 sobre la documentació complementària relativa a la sol·licitud d’autorització d’abocament de les aigües procedents de l’EDAR de Cala Galdana al torrent de Serpentona (Coordenades UTM del punt d’abocament X: 582.180,05; Y: 4.421.560,249), del terme municipal de Ciutadella

13/08/21

Núm. 088 03/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 1198/2019 relatiu al projecte de legalització d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca Son Carut situat al polígon 11, parcel·la 752, al terme municipal de Campos, a zona de policia

12/08/21

Núm. 094 15/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 1283/2020 relativa al projecte de legalització amb mesures correctores d’edificacions annexes en habitatge unifamiliar aïllat, al carrer Falutx 54, Badia Gran, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

12/08/21

Núm. 094 15/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 325/2020 relatiu a la reforma d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, polígon 8, parcel·la 196. TM Llucmajor, a zona de policia

12/08/21

Núm. 094 15/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 4106/2020 relatiu al projecte de piscina i enderrocament de paviment i porxos situat al polígon 5, parcel·la 9, al terme municipal de Capdepera, a zona de policia

10/08/21

Núm. 093 13/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 3168/2020 relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al c/ Tapies, 27, al terme municipal d’Andratx, a zona de policia

10/08/21

Núm. 093 13/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 2042/2020 relatiu al projecte de reforma i adequació d’un habitatge unifamiliar aïllat annex a explotació agrícola situat al polígon 16, parcel·la 640, en el terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

06/08/21

Núm. 092 10/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 3130/2020 relatiu al projecte de modificació d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al polígon 3, parcel•la 59, al terme municipal de Santa Eulària des Riu, a zona de policia

06/08/21

Núm. 092 10/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació pública de l'expedient 91/2019 relatiu al projecte de restauració de sínia al polígon 4, parcel·la 148, al camí de Ses Penyes, al terme municipal d'Andratx, a zona de servitud i zona de policia

06/08/21

Núm. 092 06/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 2931/2019 relativa al projecte de construcció d'una vivenda unifamiliar aïllat amb piscina, C/ Dalí, 5, Urbanització Vallgornera, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

06/08/21

Núm. 092 10/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 3105/2020 relativa al projecte de reforma d'habitatge unifamiliar aïllat, annex, piscina i condicionament exterior en el polígon 22, parcel·la 129. TM Sant Josep de sa Talaia, a zona de policia

06/08/21

Núm. 092 10/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 3087/2019 relativa al projecte de construcció d'una vivenda unifamiliar aïllat, C/Murillo solar 245 de l'urbanització Es Pas de Vallgornera, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

05/08/21

Núm.091 08/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 5749/2019 relativa a la llicència d'obres habitatge unifamiliar i piscina Urbanització Mont-Port c/ Picasso 15, zona de policia, TM Andratx, a zona de policia

03/08/21

Núm. 089 06/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 5197/2019 relativa al projecte de demolició parcial i construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Ca na Mirall, 1 del terme municipal de Selva, a zona de policia

03/08/21

Núm. 089 06/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 3088/2019 relatiu al projecte bàsic d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, en el c/Murillo solar 244, urbanització Vallgornera, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

03/08/21

Núm. 089 03/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 1347/2020 relativa al projecte de vivenda unifamiliar aillada, C/ Tapies 33. TM. Andratx, a zona de policia

03/08/21

Núm. 089 06/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació pública sobre el projecte de l’Autorització Ambiental Integrada del centre de gestió i transferència de residus perillosos, a nom de Safety Kleen España, SA al TM de Llucmajor (IPPC M02/2017)

02/08/21

Núm. 081 19/06/21

Docum. RESIDUS


Informació Pública de l'expedient 3026/2019 relatiu al projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat al polígon 12, parcel•les 102, 123, 124, 125, 126 i 127, al terme municipal de Sa Pobla, a zona de policia

30/07/21

Núm. 088 03/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 1679/2019 relativa al projecte de construcció d'un habitatge unifamiliar i piscina, C/Albeniz, 28B, Solar 31, al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

30/07/21

Núm. 088 03/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 5063/2019 relativa al projecte de construcció d'un habitatge al carrer Albèniz, 14A (solar 41A) al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia

30/07/21

Núm. 088 03/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 3352/2019, relatiu al projecte bàsic d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, al polígon 9, parcel·la 608, al terme municipal de Pollença, a zona de policia

30/07/21

Núm. 088 03/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 2492/2020 relatiu al projecte de legalització d’una piscina situat al c/ Gran Via del Port, núm. 20, al terme municipal de Calvià, a zona de policia

30/07/21

Núm. 088 03/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 4242/2019 relatiu al projecte modificat d’un habitatge unifamiliar aïllat, al polígon 28, parcel•la 83, al terme municipal de Santa Eulària des Riu, a zona de policia

30/07/21

Núm. 088 03/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 1348/2020 relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al c/ Tapies, 35-37, al terme municipal d’Andratx, a zona de policia

30/07/21

Núm. 088 03/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS


Informació Pública de l'expedient 1300/2021 relatiu al projecte de modificació de projecte bàsic d’un habitatge unifamiliar i piscina situat al c/ Salom, nº 27, al terme municipal de Palma, a zona de policia

30/07/21

Núm. 088 03/07/21

RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 2020/04750E relatiu al projecte de conducció de derivació d’aigua regenerada des de la nova Edar de Sa Coma fins les parròquies d’es Puig d’en Valls i Jesús, al terme municipal de Santa Eulària des Riu, a zona de Domini Públic Hidràulic, zona de servitud i zona de policia

29/07/21

Núm. 086 01/07/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

Informació Pública de l'expedient 1948/2020 relatiu al projecte d’habitatge unifamiliar aïllat situat al polígon 1, parcel·la 48, al terme municipal de Formentera, a zona de policia

27/07/21

Núm. 085 29/06/21

Docum. RECURSOS HÍDRICS

/