Portal Transparència

Dades estadístiques en matèria de contractació dels ens del sector públic (any 2020)

Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Ens del sector públic (any 2020)

Data actualització: 14/01/2020

Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada ens del sector públic, el resum dels seus contractes durant l'any 2020.

Vegeu nota metodològica

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 23 438.002,43 € 1,23%
Derivat d'acord marc 2 2.732.334,00 € 7,67%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 27 30.281.776,59 € 85,03%
Obert simplificat 16 2.158.955,55 € 6,06%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 68 35.611.068,57 € 100,00%

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Direcció:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 28 220.556,71 € 28,81%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 16 524.668,50 € 68,53%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 1 20.328,00 € 2,66%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 45 765.553,21 € 100,00%

Presidència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 578.505,70 € 20,15%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 7 2.292.635,25 € 79,85%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 10 2.871.140,95 € 100,00%

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 14 124.713,98 € 49,11%
Derivat d'acord marc 3 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 129.228,00 € 50,89%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 18 253.941,98 € 100,00%

Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 32 301.794,99 € 35,02%
Derivat d'acord marc 1 153.109,86 € 17,77%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 9 243.117,15 € 28,21%
Obert simplificat 12 163.697,41 € 19,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 54 861.719,41 € 100,00%

 

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 7 140.287,79 € 10,34%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 8 924.372,76 € 68,16%
Obert simplificat 3 291.490,24 € 21,49%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 18 1.356.150,79 € 100,00%

Consorci de Transports de Mallorca (CTM)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 23 304.477,96 € 13,67%
Derivat d'acord marc 2 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 88.872,41 € 3,99%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 8 1.805.127,32 € 81,02%
Obert simplificat 2 29.420,02 € 1,32%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 37 2.227.897,71 € 100,00%

Consorci per a la Millora d’Infraestructures Turístiques i Foment de la Desestacionalització de l’Oferta a l’Illa de Mallorca (Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 99.105,26 € 100,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 99.105,26 € 100,00%

Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 5.657,76 € 6,76%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 2 78.097,06 € 93,24%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 3 83.754,82 € 100,00%

Consorci Velòdrom Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 39.288,70 € 9,95%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 6 355.624,11 € 90,05%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 9 394.912,81 € 100,00%

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 15 176.024,26 € 1,80%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 12 9.543.844,00 € 97,86%
Obert simplificat 1 32.581,50 € 0,33%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 28 9.752.449,76 € 100,00%

 

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

Consell d'Administració:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 4 1.085.104,79 € 100,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 4 1.085.104,79 € 100,00%

Gerència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 37.320,03 € 6,30%
Derivat d'acord marc 2 40.723,89 € 6,88%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 5 291.685,93 € 49,26%
Obert simplificat 10 222.374,42 € 37,56%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 20 592.104,27 € 100,00%

 

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 3.573,78 € 2,02%
Derivat d'acord marc 2 143.629,18 € 81,07%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 29.971,70 € 16,92%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 5 177.174,66 € 100,00%

 

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Nota: FOGAIBA apareix com a dos òrgans de contractació diferents.

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 36.581,86 € 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 1 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 4 36.581,86 € 100,00%

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 1 127.414,59 € 14,56%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 4 258.543,62 € 29,54%
Obert simplificat 7 489.342,10 € 55,91%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 12 875.300,31 € 100,00%

 

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 17 165.547,05 € 2,90%
Derivat d'acord marc 1 9.969,65 € 0,17%
Negociat amb publicitat 1 26.702,71 € 0,47%
Negociat sense publicitat 5 24.026,89 € 0,42%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 13 5.268.364,00 € 92,16%
Obert simplificat 13 222.077,22 € 3,88%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 50 5.716.687,52 € 100,00%

 

Fundació Bit

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 5 62.463,83 € 6,82%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 553.594,77 € 60,40%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 4 47.198,52 € 5,15%
Obert simplificat 9 253.278,81 € 27,63%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 20 916.535,93 € 100,00%

 

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 26 319.259,66 € 15,09%
Derivat d'acord marc 1 36.089,30 € 1,71%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 17 563.259,67 € 26,63%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 10 706.784,87 € 33,42%
Obert simplificat 16 489.725,32 € 23,15%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 70 2.115.118,82 € 100,00%

 

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)


Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 5 322.146,51 € 49,69%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 4 169.780,12 € 26,19%
Obert simplificat 3 156.434,85 € 24,13%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 12 648.361,48 € 100,00%

Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 6 74.873,68 € 23,85%
Derivat d'acord marc 1 55.412,92 € 17,65%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 6 183.680,69 € 58,50%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 13 313.967,29 € 100,00%

 

Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 6 72.836,85 € 15,96%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 383.625,00 € 84,04%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 7 456.461,85 € 100,00%

Fundació per a l’Esport Balear

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 8 142.701,12 € 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 8 142.701,12 € 100,00%

 

Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 1 86.190,13 € 100,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 86.190,13 € 100,00%

 

Gestió Sanitària i assistencial de les Illes Balears (GSAIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 7 75.040,04 € 24,76%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 121.000,00 € 39,92%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 1 107.043,54 € 35,32%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 11 303.083,58 € 100,00%

 

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius de les Illes Balears (IBISEC)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 167 1.869.751,28 € 12,04%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 24 13.655.564,02 € 87,96%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 191 15.525.315,30 € 100,00%

 

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 9 26.234.571,20 € 91,04%
Obert simplificat 4 2.582.418,32 € 8,96%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 13 28.816.989,52 € 100,00%

 

Institut Balear de la Dona

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 4 56.420,40 € 3,76%
Derivat d'acord marc 2 71.340,29 € 4,75%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 85.524,55 € 5,70%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 1.264.090,99 € 84,18%
Obert simplificat 1 24.200,00 € 1,61%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 13 1.501.576,23 € 100,00%

 

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 43.772,05 € 12,54%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 24 305.163,94 € 87,46%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 27 348.935,99 € 100,00%

 

Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 28 374.825,03 € 49,98%
Derivat d'acord marc 1 229.857,03 € 30,65%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 12 112.735,02 € 15,03%
Obert simplificat 10 32.513,36 € 4,34%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 51 749.930,44 € 100,00%

 

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)


Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 31.116,58 € 27,14%
Derivat d'acord marc 2 21.877,98 € 19,08%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 2 61.653,13 € 53,78%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 6 114.647,69 € 100,00%

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 22 252.154,61 € 21,22%
Derivat d'acord marc 3 102.793,92 € 8,65%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 16 558.597,55 € 47,01%
Obert simplificat 13 274.749,31 € 23,12%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 54 1.188.295,39 € 100,00%

 

Ports de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 45 814.458,96 € 9,91%
Derivat d'acord marc 1 258.810,77 € 3,15%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 5 382.494,65 € 4,66%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 16 3.548.339,71 € 43,19%
Obert simplificat 38 3.210.797,04 € 39,09%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 105 8.214.901,13 € 100,00%

 

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 9.399,66 € 5,37%
Derivat d'acord marc 1 37.052,71 € 21,15%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 5 128.703,30 € 73,48%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 7 175.155,67 € 100,00%

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 25 281.662,57 € 21,58%
Derivat d'acord marc 3 867.054,95 € 66,43%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 26.208,60 € 2,01%
Obert simplificat 12 130.222,85 € 9,98%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 41 1.305.148,97 € 100,00%

 

Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 499 6.537.856,06 € 3,29%
Derivat d'acord marc 62 25.771.539,77 € 12,95%
Negociat amb publicitat 2 27.171,06 € 0,01%
Negociat sense publicitat 208 115.605.326,06 € 58,10%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 224 45.170.813,34 € 22,70%
Obert simplificat 57 5.851.361,61 € 2,94%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Sense especificar 1 447.351,39 € 0,22%
Total 1.052 198.964.067,90 € 100,00%

 

Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 1 15.532,33 € 1,87%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 29 802.536,15 € 96,58%
Obert simplificat 1 12.866,62 € 1,55%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 31 830.935,10 € 100,00%

 

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 16 124.544,52 € 0,73%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 1.374,56 € 0,01%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 21 16.688.238,83 € 98,39%
Obert simplificat 5 146.364,22 € 0,86%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 43 16.960.522,13 € 100,00%

 

Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació