Torna

Tràmits telemàtics

QUINES PERSONES PODEN TRAMITAR

A la següent taula s'indiquen els tràmits telemàtics i els requisits d'accés.

Tràmit Qui pot tramitar Certificat digital1

Instal·lacions

Certificació energètica d'edificis (039)

Tècnic titulat competent, promotor o propietari, representant SI

Baixa tensió. General (001)

Empresa instal·ladora, director d'obra, titular, representant SI

Baixa tensió. Enllaç (012)

Empresa instal·ladora, director d'obra, titular, representant SI

Comunicació instal·lació de baixa tensió existent (041)

Empresa instal·ladora, titular, representant

SI

Instal·lacions tèrmiques (021)

Empresa instal·ladora, director d'obra, titular, representant

SI
Instal·lació receptora de gas (013)

Empresa instal·ladora, director d'obra, titular, representant

SI
Comunicació d'inspecció d'ascensors (035)

Persona autoritzada de l'organisme de control

SI
Ascensor. Alta conservació (028)

Persona autoritzada de l’empresa conservadora d'ascensors

SI
Ascensor. Baixa conservació (029)

Persona autoritzada de l’empresa conservadora d'ascensors

SI
Registres i certificats Comunicació de les persones que han superat el curs CRE

La persona física asignada per l’entitat habilitada per impartir la formació necessària per obtenir l'acreditació de consumidors reconeguts com a experts d'artificis de pirotècnia CRE

SI
Mines Mostres de pols: comunicació de reducció o pròrroga (031)

Titulars d'explotacions mineres, directors facultatius i persones interessades

SI
Pla de labors amb visita d’inspecció d'ECA (TNI-031)

Titulars d'explotacions mineres, directors facultatius

SI

 1 Certificat digital de persona física:

Amb la darrera modificació l'autenticació de l'usuari es fa dins el mateix tràmit. No és necessari donar-se d'alta d'usuari telemàtic però és necessari disposar d'un certificat digital de persona física. Si encara no teniu certificat digital podeu consultar els certificats admesos per la CAIB a la següent llista.

Si optau pel Certificat digital de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), el podeu obtenir seguint aquestes instruccions.


Per a més informació, telefonau al 012 (fora de les Illes Balears 971225791)