Torna

Tràmits telemàtics

EQUIPAMENT NECESSARI 

- ORDINADOR AMB CONNEXIÓ A INTERNET

 

- EXPLORADORS DE NAVEGACIÓ

  Es recomanen els exploradors Internet Explorer (Microsoft) i Firefox (Mozilla).

 

- INSTAL·LACIÓ DE CERTIFICAT DIGITAL DE PERSONA FÍSICA (software)

  Llegiu detingudament les instruccions de l'enllaç per a la correcta instal·lació del certificat electrònic. 

 PDF Tutorial certificat FNMT amb Internet Explorer

 PDF Tutorial certificat FNMT amb_Firefox

EXEMPLE: Instal·lació de Certificat digital de la FNMT amb Internet Explorer (Microsoft)

Si utilitzau el certificat en software instal·lat en l'ordinador (el més comú, ja que l'altra opció requereix la utilització d'una targeta criptogràfica), és important que la clau privada quedi marcada com a NO exportable.
Atès que la instal·lació és automàtica, és probable que el certificat així instal·lat no compleixi aquesta condició; per tant, us aconsellam seguir el procediment indicat a continuació:
- Dins el navegador, anar a Eines - Opcions d'internet - Contingut - Certificats
- Seleccionar el certificat digital i utilitzar el botó Exportar.
- Seguir les instruccions de l'assistent d'exportació, que crearà una còpia de seguretat. Us heu d'assegurar que s'exporta la clau privada, a fi que la còpia de seguretat us permeti tornar a instal·lar el certificat.
- Fer doble clic sobre l'arxiu creat.
- Seguir les instruccions de l'assistent d'importació. No s'ha de marcar la clau privada com a exportable.
 
Important: Guardau sempre una còpia de seguretat del certificat digital! En cas que s'hagi instal·lat el certificat amb la clau privada com a exportable, la plataforma de tramitació telemàtica no el carregarà. L'única solució és eliminar-lo utilitzant les opcions d'internet del navegador i tornar a executar l'arxiu corresponent a la còpia de seguretat.
Particularitats d'ús: no heu d'emplenar el camp Pin o contrasenya de la plataforma de tramitació, a l'hora d'iniciar un tràmit o firmar un document, sinó simplement polsar el botó corresponent una vegada carregat el certificat. Una finestra emergent us solicitarà permís per emprar-lo únicament per als casos en que s'hagi indicat un nivell alt de protecció segura de claus privades en el procés d'instal·lació del certificat.


Per a més informació, telefonau al 012 (fora de les Illes Balears 971225791)