Torna

Tràmits telemàtics

MODIFICAR UN TRÀMIT TELEMÀTIC

En el cas que s'hagi de modificar un tràmit telemàtic per causa d'alguna dada errònia introduïda per l'usuari heu de seguir un dels següents procediments:

Modificació presencial

  • S'ha de tramitar un expedient de rectificació d'errades (codi 040) i aportar tota la documentació corregida en paper.
  • La taxa d'una rectificació d'errades en la modalitat presencial és del 50%. S'haurà d'indicar a la sol·licitud que correspon a la rectificació d'un expedient telemàtic i el concepte de la taxa (exemple: ús doméstic, comunicacions, sense taxa...).

   Modificació telemàtica

      Tràmit Instruccions

      Instal·lacions

      Certificació energètica d'edificis (039)

      Iniciau un nou tràmit telemàtic i en l'apartat "Tipus certificat" heu de seleccionar i anotar-hi el número d'inscripció.

      Baixa tensió. General (001)

      Iniciau un nou tràmit telemàtic i en l'apartat "Dades de la instal·lació" heu d'indicar que no és una instal·lació nova i heu d'anotar-hi el número d'instal·lació.

      Baixa tensió. Enllaç (012)

      Iniciau un nou tràmit telemàtic i en l'apartat "Dades de la instal·lació" heu d'indicar que no és una instal·lació nova i heu d'anotar-hi el número d'instal·lació.

      Comunicació instal·lació de baixa tensió existent (041)

      Iniciau un nou tràmit telemàtic i en l'apartat "Dades de la instal·lació" heu de seleccionar que és una rectificació d’errades i heu d'anotar-hi el número d'instal·lació. La taxa és del 50%.

      Instal·lacions tèrmiques (021)

      Iniciau un nou tràmit telemàtic i en l'apartat "Dades de la instal·lació" heu d'indicar que no és una instal·lació nova i heu d'anotar-hi el número d'instal·lació.
      Instal·lació receptora de gas (013) Iniciau un nou tràmit telemàtic i en l'apartat "Dades de la instal·lació" heu d'indicar que no és una instal·lació nova i heu d'anotar-hi el número d'instal·lació.
      Comunicació d'inspecció d'ascensors (035)

      Iniciau un nou tràmit telemàtic i en l'apartat "Dades de l'ascensor" heu de seleccionar que és una rectificació d’errades i heu d'anotar-hi el número de RAE i el número d'expedient. La taxa és del 50%.

      Si l'errada correspon al número de RAE només es pot rectificar presencialment amb el tràmit de rectificació d'errades (codi 040).

      Ascensor. Alta conservació (028) La modificació d'aquests expedients només es pot fer presencialment amb el tràmit de rectificació d'errades (codi 040).
      Ascensor. Baixa conservació (029)
      Registres i certificats Comunicació de les persones que han superat el curs CRE
      Mines Mostres de pols: comunicació de reducció o pròrroga (031)
      Pla de labors amb visita d’inspecció d'ECA (TNI-031)
      • La taxa d'una rectificació d'errades en la modalitat telemàtica és la mateixa que per un tràmit nou, menys en els casos que es permeti seleccionar l'opció de rectificació d'errades dins el propi tràmit telemàtic.