PASSES DE TRAMITACIÓ

 

ACCÉS AL TRÀMIT

Per iniciar un tràmit telemàtic s'han de seguir les següents passes:

 

1. Accediu al Portal de tramitació telemàtica

    Des de la web (http://industria.caib.es) accediu al portal de tramitació telemàtica de la UDIT, a l'apartat Accessos directes de la web de la Direcció General de Política Industrial. Una vegada hi heu accedit, entrau a l'apartat Començau a tramitar.

 

 

 

 

 

2. Seleccionau el tràmit

    Dins la llista de tràmits de l'apartat Iniciar un tràmit d'aquesta web, seleccionau el tràmit corresponent.

 

 

3. Anau a la fitxa del tràmit i carregau el certificat digital

    Des de la fitxa del tràmit, mitjançant la plataforma telemàtica de tramitació, iniciau un nou tràmit. Abans d'accedir al tràmit es carregarà automàticament el certificat instal·lat a l'ordinador.

 

 

DINS EL TRÀMIT

1.Cal saber Es dóna informació general del tràmit.
2.Emplenar

S'emplenen els formularis web directament en la pantalla del navegador. Es important que reviseu les dades, ja que una vegada pagat el tràmit no es poden modificar les dades.

3.Documentació

S'adjunten els documents que formen part de la tramitació en format pdf. La fidelitat amb l'original, de la còpia digitalitzada del document que s'adjunta, es garanteix amb la firma electrònica de la persona que executa el tràmit.

4.Pagar

Hi ha dos sistemes alternatius de pagament per via telemàtica:

- Targeta bancària: aquest sistema us permet pagar fins a un import de 1.800,00 euros amb targetes de dèbit o de crèdit, amb independència de l'entitat emissora de la targeta.

- Banca electrònica o banca en línia: si triau aquesta opció cal ser titular d'un compte amb servei de banca electrònica en una de les entitats col·laboradores.

5.Registrar Després d'haver pagat el tràmit s'ha de registrar.
6.Finalitzar Finalització del tràmit. Rebreu un avís per correu electrònic amb un enllaç a la vostra carpeta ciutadana de la CAIB des d'on podeu descarregar els documents de sortida, en cas que n'hi hagi i consultar els documents que s'han adjuntat a l'expedient. S'hi pot accedir directament des de la Seu Electrònica (https://www.caib.es/seucaib) amb el link CARPETA CIUTADANA de la part superior.