Torna

Tramitació UDIT

TRÀMITS SERVEI DE MINES

A continuació es presenten els enllaços a les fitxes informatives dels diferents tràmits del Servei de Mines de la Direcció General d'Indústria i Energia amb tramitació en la UDIT.

MINES

Comunicacions
Inici de treballs d'aprofitament miner (TNI-148)
Accident o malaltia professional (TNI-150)
Direcció facultativa: nomenament o renúncia (TNI-145)
Tècnic de restauració: nomenament o renúncia (TNI-146)

Autoritzacions (mitjançant resolució firmada del director general)
Autorització o ampliació d'activitat extractiva (TNI-030)
Pla de labors amb visita d’inspecció d'ECA (TNI-031)
Canvi de titularitat de drets miners (TNI-032)
Permis d'exploració, investigació o concessió (TNI-033)
Projecte de voladures per a activitat no minera (TNI-134)
Projecte de geotèrmia de baixa entalpia (TNI-151)REGISTRES I CERTIFICATS

Acreditacions professionals
Operador de maquinària minera mòbil (038)