Torna

Tramitació UDIT

Tramitació dels procediments del Servei de Mines de la Direcció General de Política Industrial

PDF Llista de taxes dels tràmits UDIT relacionats amb el Servei de Mines

 

LLISTA DE TRÀMITS DEL SERVEI DE MINES


A continuació es presenten els enllaços a les fitxes informatives dels diferents tràmits del Servei de Mines de la Direcció General de Política Industrial amb tramitació en la UDIT.


Comunicacions
Inici de treballs d'aprofitament miner (TNI-148)
Accident o malaltia professional (TNI-150)
Direcció facultativa: nomenament o renúncia (TNI-145)
Tècnic de restauració: nomenament o renúncia (TNI-146)
Registre de maquinària minera (158)

Autoritzacions (mitjançant resolució firmada del director general)
Autorització o ampliació d'activitat extractiva (TNI-030)
Pla de labors amb visita d’inspecció d'ECA (TNI-031)
Canvi de titularitat de drets miners (TNI-032)
Permis d'exploració, investigació o concessió (TNI-033)
Projecte de voladures per a activitat no minera (TNI-134)
Projecte de geotèrmia de baixa entalpia (TNI-151)

Acreditacions professionals (Servei del Registre Industrial)
Operador de maquinària minera mòbil (038)