Torna

Tramitació UDIT

ADRECES, HORARIS I CITES PRESENCIALS

 

SERVEI DE TRAMITACIÓ PRESENCIAL AMB CITA


Per a la tramitació presencial d'expedients a les oficines de la UDIT es pot demanar cita prèvia per tenir preferència a l’hora de la tramitació. La petició de cita prèvia no és obligatòria i es pot acudir a les oficina per ser atés a mesura que hi hagi disposició.

Aquesta tramitació presencial està disponible només per a les persones físiques. La resta de subjectes estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions de conformitat amb l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears. 

En qualsevol cas, la sol·licitud no suposa reserva d'hora. Una vegada enviada la sol·licitud, la UDIT es posarà en contacte amb vostè per confirmar-li la cita o bé proposar-li una nova. Aquest criteri es farà en base a l'ordre d'entrada de les sol·licituds i l'aforament de l'oficina.

Per realitzar la sol·licitud cal emprar el formulari que hi ha a continuació. Per rebre contestació de la UDIT és necesari emplenar tots els camps del formulari.  

FORMULARI

  

CONSULTES ADMINISTRATIVES


Totes les consultes administratives s'han de fer mitjançant via telefònica al 971 176 570 o a través del correu electrònic corresponent al tema de la consulta i que s'indica a continuació: 

UDIT

Caixa: caixa@udit.caib.es

Incidència en la tramitació telemàtica: uditpalma@caib.es

Consultes de tramitació UDIT: uditpalma@caib.es  

 

CONSULTES TÈCNIQUES 


Totes les consultes tècniques s'han de fer mitjançant via telefònica al 971 176 570 o a través del correu electrònic corresponent al tema de la consulta i que s'indica a continuació: 

REGISTRE INDUSTRIAL

Registre Industrial: ri@caib.es

Control Metrològic/Vigilància de productes: metrologia@dgindust.caib.es

Subvencions: subvencions@dgindust.caib.es

Control de la fusta: controlfusta@dgindust.caib.es

SEGURETAT INDUSTRIAL

Seguretat Industrial: industria@dgindust.caib.es

ACTIVITATS RADIOACTIVES

Instal·lacions Radioactives, Instal·lacions Raigs X i Activitats amb exposició a la Radiació Natural: rx@caib.es

MINES

Mines: mines@dgindust.caib.es

El Servei de Mines ha posat a la seva disposició un servei de cita prèvia per realitzar consultes d'un expedient o aclarir tant dubtes tècnics com administratius.

L'horari de consulta és dilluns i dimecres de 9h. a 14h. Actualment, les cites son telefòniques o per videoconferència.

La sol·licitud no suposa reserva d'hora. Una vegada enviada la sol·licitud, el Servei de Mines es posarà en contacte amb vostè per confirmar-li la cita o bé proposar-li una nova.

Cal emprar el formulari que hi ha a continuació i introduir totes les dades sol·licitades.

FORMULARI

   

ADRECES I HORARIS 


 

DELEGACIÓ PALMA-CENTRE

Direcció: C/Bastió d’en Sanoguera, núm. 2  07002 · Palma

Telèfon: 971 17 65 70

Horari d'atenció al públic:

Tramitacions UDIT: De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

planol_palma.bmp

 

DELEGACIÓ PALMA-POLÍGON

Direcció: Plaça Son Castelló, núm. 1 polígon de Son Castelló · 07009 Palma

Telèfon: 971 17 89 00

Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9.00 h a 13.30 h

 

DELEGACIÓ INCA

Direcció: Carrer Selleters, núm. 25, (Edifici Centre Bit) polígon Can Matzarí · 07300 Inca

Telèfon: 971 17 60 34

Horari d'atenció al públic: de 9.00 h a 14.00 h

planol_inca.bmp

 

DELEGACIÓ MANACOR

Direcció: Camí de Bandrís, s/n · 07500 Manacor

Telèfon: 971 17 95 60

Horari d'atenció al públic: de 9.00 h a 14.00 h


DELEGACIÓ MAÓ

Direcció: Carrer Bajolí, núm. 40, (Edifici ITV) polígon Maó · 07714 Maó

Telèfon: 971 17 60 39

Horari d'atenció al públic: de 9.00 h a 13.30 h

planol_mao.bmp

 

DELEGACIÓ CIUTADELLA

Direcció: Carrer dels Bijuters, núm. 36, polígon Ciutadella · 07760 Ciutadella

Telèfon: 971 17 60 40

Horari d'atenció al públic: de 9.30 h a 12.30 h

planol_ciutadella.bmp 


DELEGACIÓ EIVISSA I FORMENTERA

Direcció: Avinguda d’Espanya, núm. 49 · Edifici Consell Insular · 07800 Eivissa

Telèfon: 971 17 60 95

Horari d'atenció al públic: de 9.00 h a 14.00 h

 planol_eivissa.bmp