Torna

Portal del voluntariat

  • Sessió de constitució:

El 3 de desembre de 2015 es va constituir el Fòrum Balear del Voluntariat.

 PDF Acta Sessió de constitució

 Pàgina Web El Govern convoca per primera vegada el Fòrum Balear del Voluntariat

  • Segona sessió del Fòrum:

L'11 de maig de 2016 es va celebrar el Fòrum, per segona vegada i de manera extraordinària, per fer un seguiment de les iniciatives acordades.

PDF Acta de Sessió extraordinària del Fòrum Balear del Voluntariat

  • Tercera sessió del Fòrum:

El 4 de juliol de 2017 es va celebrar el Fòrum, per tercera vegada i de caràcter extraordinari, per fer un seguiment de les iniciatives acordades.

PDFActa de la 3ª Sessió extraordinària del Fòrum Balear del Voluntariat

  • Quarta sessió del Fòrum:

El 15 de febrer de 2018 es va celebrar el Fòrum, per quarta vegada i de caràcter extraordinari, per fer un seguiment de l'esborrany de la Llei de Voluntariat.

PDFActa de la 4ª Sessió extraordinària del Fòrum Balear del Voluntariat

  •  Cinquena sessió del Fòrum:

El 8 de maig de 2019 es va celebrar el Fòrum, per cinquena vegada i de caràcter ordinari, per fer la presentació de la Memòria 2018, adeqüació del Fòrum a la nova Llei 11/2019 del Voluntariat de les Illes Balears, un pla de feina 2019.

PDFActa de la 5è Sessió ordinària del Fòrum Balear del Voluntariat

  • Sisena sessió del Fòrum:

El 6 de novembre de 2019 es va celebrar el Fòrum, per sisena vegada i de caràcter ordinari, per presentar el Pla d'acció 2019-2020, els reptes de la nova legislatura, proposar nous agents dins el Fòrum, noves eines de comunicació més actives, informar sobre el Premis autonòmics voluntariat IB 2019...

PDFActa de la 6è Sessió ordinària del Fòrum Balear del Voluntariat

  • Setena sessió del Fòrum:

El 4 de novembre de 2020 es va celebrar el Fòrum, per setena vegada i de caràcter ordinari, per presentar el Mapa del Voluntariat de les Illes Balears durant l’estat d’alarma Covid-19, Estudi Voluntariat GOIB, Premis autonòmics Voluntariat IB 2020, Avaluació de les Jornades autonòmiques del Voluntariat presentada per la UIB, Estudi del Voluntariat a les Illes Balears presentat conjuntament per les dues vicepresidències......

PDFActa de la 7è Sessió ordinària del Fòrum Balear del Voluntariat

  • Viutena sessió del Fòrum:

El 28 de maig de 2021 es va celebrar el Fòrum, per vuitena vegada i de caràcter extraordinari, per presentar els nous membres de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat (DGPTV) i explicar i debatre sobre:

 a) l'adaptació del Decret 83/2015, pel qual es regula la composició i el régim de funcionament del Fòrum Balear del Voluntariat (FBV)

 b) el Cens d’entitats de voluntariat de les Illes Balears

 c) el Pla autonòmic del voluntariat

 d) l'Informe d’excepcionalitat previst a la Llei 11/2019, de 8 de març

 e) la Convocatòria de les subvencions d’assegurances 2020

 f) la Convocatòria dels Premis autonòmics Voluntariat IB 2021

 g) la Gala dels Premis, setmana del voluntariat, publicitat activa

PDF Acta de la 8è Sessió extraordinària del Fòrum Balear del Voluntariat