Torna

Portal del voluntariat

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direcció General us comunica que, a causa de l’estat d’alarma pel COVID-19, ens hem vist obligats a reestructurar les eines i la metodologia  previstes per a dur endavant els projectes iniciats.

Així, de forma  temporal la dinàmica de feina serà en línia, utilitzant totes les eines i plataformes disponibles per tal de  continuar de la millor manera possible les actuacions iniciades i, alhora, complir les prescripcions de la situació d’alarma.

Això vol dir que tot el que havia de fer-se presencial queda ajornat. No obstant estam fent feina per poder seguir amb el que hem començat i dinamitzar totes les actuacions de voluntariat obertes des de la Direcció General.

Podeu continuar apuntant-vos als projectes oberts dins el portal de voluntariat. 

Per a qualsevol dubte o informació podeu enviar un correu electrònic a l’adreça següent: voluntariat@dgptv.caib.es i nosaltres us informarem directament.

Seguim fent feina per al voluntariat.

 

Segons la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears dins l’article 3 defineix que és el Voluntariat.

 

S’entén per voluntariat el conjunt d’accions i activitats d’interès general desenvolupades per persones físiques i que reuneixin una sèrie de requisits. També estableix quines no tenen la consideració d’activitats de voluntariat.