Torna

Portal del voluntariat

L'article 19 de la Llei 3/1998, de 18 de maig, va crear el Fòrum Balear del Voluntariat com a l'òrgan consultiu de coordinació, de promoció de la participació de la ciutadania en les organitzacions de voluntariat, de foment de la formació de les persones voluntàries i de la investigació en matèries d'interès general reconegudes en la Llei.