Torna

Portal del voluntariat

"Premis Autonòmics Voluntariat IB 2021"

Oberta la convocatòria de la tercera edició dels Premis Autonòmics de Voluntariat Illes Balears

En data 21 de setembre de 2021, s'ha publicat la convocatòria dels Premis Autonòmics del Voluntariat IB 2021, dotats amb un pressupost de 25.000€.

Podeu consultar el BOIB nº 130, de 21 de setembre de 2021 amb tota la informació.

Aquests guardons, que concedeix la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, mitjançant la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, tenen com a objectiu reconèixer i fomentar la tasca de les entitats de voluntariat que desenvolupen la seva activitat a les Illes Balears.

Com a novetat, en aquesta tercera edició, els cinc premis incrementen la seva quantia, passant dels 3.000 als 5.000 euros.

El termini de presentació s’inicia dia 22 de setembre de 2021 i finalitza el 13 d’octubre de 2021.

La convocatòria estableix dues modalitats de premis, atorgats en règim de concurrència competitiva: els Premis de voluntariat i el Premi d’organització veïnal.

Els quatre Premis de voluntariat s’atorgaran a entitats de voluntariat que estiguin executant o que hagi desenvolupat un programa de voluntariat a una de les Illes en els darrers dos anys.

Així, s’atorgarà el Premi Olivera a una entitat de l’illa de Mallorca; el Premi Tamarell a una de Menorca; el Premi Estepa a una d’Eivissa; i el Premi Savina a una de Formentera.

A més, es consolida el Premi d’organització veïnal, creat l’any passat i que s’atorga a un ajuntament de les Illes Balears que estigui desenvolupant o hagi desenvolupat una actuació d’organització veïnal o d’ajuda mútua en el seu municipi en els darrers dos anys, amb la participació dels seus veïnats, d’entitats de voluntariat, d’empreses privades, d’altres entitats formals o de grups informals.

Com s’ha de presentar?

Els representants de les entitats i dels ajuntaments interessats en participar han de accedir al procediment que estarà disponible per als interessats a la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i aportar la documentació que estableixen les bases (https://www.caib.es/seucaib/es).

Una vegada que s’hi hagi accedit, els interessats han de presentar la sol·licitud (annex 2), emplenada i signada electrònicament i la resta de documentació indicada a la seu, de forma electrònica mitjançant el Registre electrònic comú (REC) de l’Administració general de l’Estat (https://rec.redsara.es) i dirigides a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears —Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat— (identificada amb el codi DIR3: A04035947). El codi SIA de la convocatòria és 2447526.

Per més informació, podeu contactar amb la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, telèfon 971 17 77 14.

Documentació necessària:

PREMIS ORGANITZACIÓ VEÏNAL

Bases

Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració de veracitat de dades bancàries

Criteris valoració

Plantilla programa entitats

Bases

Sol·licitud

Declaració responsable

Declaració de veracitat de dades bancàries

Criteris valoració

Plantilla organització veïnal