Torna

Portal del voluntariat

Mapa del Voluntariat de les Illes Balears durant l’estat d’alarma COVID-19 fotografia de les ENTITATS

Presentam el «Mapa del Voluntariat de les Illes Balears durant l’estat d’alarma COVID-19». Un informe que respon a la petició feta des del Ministeri d’Afers Socials i Agenda 2030, que vol donar visibilitat a la feina feta per entitats de voluntariat i ajuntaments i saber quina ha estat la resposta de la societat durant aquesta situació d’excepcionalitat.

El Mapa s’ha elaborat a partir de la informació facilitada per 36 entitats de les Illes Balears —de les quals 28 treballen a Mallorca, 10 a Menorca, 14 a Eivissa i 6 a Formentera—, que han executat programes de voluntariat durant aquest període, i 31 ajuntaments que han impulsat un ampli ventall de programes i actuacions durant l’estat d’alarma.

Pel que fa a les entitats de voluntariat, aquestes 36 entitats han executat 74 programes de suport a la ciutadania, un 25 % dels quals han estat de nova creació per tal de donar resposta a les necessitats associades a la pandèmia. La majoria d’aquests programes estan vinculats a la distribució d’aliments (29,7 %), el suport a tràmits administratius (18,9 %), l’acompanyament a grups vulnerables (9,4 %) i la confecció de mascaretes (6,7 %).

El Mapa del Voluntariat durant l’estat d’alarma també recull informació de 26 ajuntaments de les Illes Balears, que han desenvolupat 61 programes, la gran majoria dels quals (80,3 %) s’han creat de bell nou arran de la crisi. Les actuacions principals dels municipis han anat destinades a la distribució d’aliments (32,7 %), l’acompanyament a grups de risc (9,8%), la desinfecció de carrers (21,3 %) i la confecció de mascaretes (16,3 %).

L’anàlisi de les dades i la redacció de l’informe ha estat realitzat per Sara Bagur Pons i Sebastià Verger Gelabert, membres del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears. (Podeu clicar damunt la següent portada per veure tot l'informe)

També teniu a la vostra disposició la síntesi de conclusions en versió ECO per imprimir

Desenvolupament del Mapa del Voluntariat:

El Mapa del Voluntariat apareix com una de les recomanacions dins el document “Documento técnico de recomendaciones para la actuación del voluntariado del voluntariado ante la crisis por Covid-19 y el estado de alarma” del 16 de abril de 2020.

El Mapa de Voluntariat ha d’incloure: el registre d’entitats, les activitats que desenvolupen, el nombre d’efectius, la diversificació de suports i formes possibles de donar cobertura (presencial o telemàtica).

La Direcció General el 22 d’abril de 2020 va crear i va enviar un formulari, seguint les recomanacions del document tècnic esmentat, a tots els ajuntaments, consells insulars i entitats de voluntariat de les Illes Balears.

L’objectiu era poder tenir una fotografia que ens permeti donar visibilitat a la feina feta dins el període de l’estat d’alarma, saber quina ha estat la resposta de la societat durant la situació d’excepcionalitat i que ens pugui orientar sobre possibles iniciatives a fer de cara al futur.

La Direcció General el dia 26 de juny de 2020 a les 11 hores va convocar una reunió, amb tots els membres involucrats amb el Mapa del Voluntariat , per posar en comú tota la informació obtinguda de les entitats de voluntariat. La informació va ser extreta de les distintes preguntes realitzades al formulari. Quedant a l’espera de la informació dels ajuntaments.

Adjuntam la "Proposta del Mapa del Voluntariat de les IB durant l’estat d’alarma Covid-19 (ENTITATS)" i "Acta de la reunió".