Torna

Portal del voluntariat

Instruments per a les entitats de voluntariat

AQUESTA PÀGINA ESTÀ EN CONSTANT ACTUALITZACIÓ

La Llei 11/2019, de voluntariat de les Illes Balears estableix en el seu article 15 els drets i deures de les entitats de voluntariat  llegir +.

La Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat vol ajudar a les entitats de voluntariat a complir tot el que està establert a l'article 15. Per la qual cosa, posa a l'abast de les entitats de voluntariat aquests instruments per facilitar la tasca de les entitats.

A més, us volem iniciar dins l'administració electrònica, donar-vos suport amb la formació i també, tenir-vos informades de les convocatòries públiques de voluntariat que publica la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat.

Enllaços d'interés:

Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears.

Guia útil de la Llei 11/2019

Guia explicativa de com fer un Pla de voluntariat