Torna

Portal del voluntariat

Iniciatives d'ajuda humanitària per pal·liar els efectes de la guerra a Ucraïna

El recent esclat de la guerra a Ucraïna ha provocat en pocs dies una greu crisi humanitària amb milions de persones desplaçades dins el continent europeu. Enfront d’aquesta situació, la societat balear s’ha mobilitzat ràpidament per tal de donar suport a les persones necessitades. Així, en els darrers dies han sorgit nombroses iniciatives que, d’una manera o altra, volen ajudar a pal·liar les necessitats del refugiats ucraïnesos.

Per això, des de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat posa’m a disposició de les entitats de voluntariat, organitzacions, administracions i particulars un espai que aglutini la informació de les diferents iniciatives que es duen a terme des de les Illes, per tal que pugui ajudar en la coordinació de les actuacions i serveixi de punt d’informació sobre les distintes opcions amb les que compta la ciutadania per donar suport al poble ucraïnès.

Si voleu difondre alguna iniciativa us podeu posar en contacte amb nosaltres al telèfon 971 177 714 (ext. 62695 o 62693) o enviar un correu electrònic a voluntariat@dgptv.caib.es .

GUIA DE ACTUACIÓN PARA LA PROTECCIÓN TEMPORAL EN ESPAÑA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESPLAZADOS POR LA GUERRA EN UCRANIA Y EN ESPECIAL DE AQUELLOS NO ACOMPAÑADOS DE SU PROGENITORES O TUTORES LEGALES".

Enllaços:

BALEARS AMB EL POBLE UCRAÏNÈS:

1. Vols acollir en la teva família?

2. Vols oferir espais disponibles?

3. Qui coordina l'acollida.

Fons pitiús de Cooperació

Fons mallorquí de cooperació

PLAVIB 

Onze comunitats autònomes, entre elles les Illes Balears, acorden destinar 400.000 euros del fons d'acció humanitària de l'AECID a Ucraïna

Casal Solidari de Marratxí.

El Govern, el Govern d’Espanya, els consells insulars i els ajuntaments defineixen una línia d’acció coordinada per atendre els refugiats ucraïnesos

UNICEF

UNICEF Educació i UNICEF Notícies

El Pacte per a la Reactivació proposa una bateria de 70 mesures per atendre els refugiats de la guerra a Ucraïna i pal·liar-ne els efectes en el territori balear

Informació disponible a la pàgina web de l'AECC Baleares

IMAS:

Informació general

Formulari solidaritat amb els refugiats, particulars

Teléfon d'interés : 900.100.444

Documents d'interès:

Decàleg bones pràctiques crisis humanitàries - Fons Pitiús de Cooperació

Nota de premsa UcraÏna - Fons Pitiús de Cooperació

Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional.

Programa d'acolliment familiar de La Caixa

Documents per a l’acollida d’infants refugiats als centres educatius de les Illes Balears de la  Conselleria d'Educació i Formació Professional:

Veure documents