Torna

Portal del voluntariat

Document del Codi ètic de persones voluntàries

Què diu la llei 11/2019, de 8 de març, de volunatariat de les Illes Balears

Article 15.2 Drets i deures de les entitats de voluntariat

  i) Disposar d’un codi ètic on es reculli l’acció voluntària de l’entitat.

  r) En el cas del codi ètic previst en la lletra i) anterior, les entitats de voluntariat poden adherir-se a les entitats de segon nivell de voluntariat a les quals pertanyin mitjançant un acord exprés i adoptant les mesures necessàries per poder aplicar-lo.

El Codi ètic és una eina per a transmetre els valors essencials de l’entitat. 

Recull els principis que han de servir com a guia de conducta davant l’activitat que  dugui a terme l’entitat i totes les persones que hi participen; equip direcció, professionals, voluntariat, etc. 

Podríem dir que el codi ètic és un recull més o manco extens dels criteris o valors que l’entitat assumeix a l’hora de dur endavant la seva activitat.

Existèixen molt de tipus de codis. És l’entitat i el seu estil de comunicació qui decideix com ho vol fer. Una proposta senzilla és fer un «Decàleg», i centrar-se amb les 10 idees claus que orienten la tasca de l’entitat.

També està l’opció d’adherir-se al codi ètic d’una entitat de segon nivell (xarxa, plataforma, agrupació, etc.) que us representi.

TIPs:

  • Teniu a mà els estatuts de l’entitat, perquè moltes preguntes ja vos les vareu fer al moment de la seva redacció.
  • Consulteu amb alguna persona que dugui més temps a l’entitat, ella us pot donar una visió històrica interessant.
  • No us enredeu en tecnicismes. Demaneu-vos obertament “què és vertaderament  important per aquesta entitat?” i la resposta vos marcarà el camí.

 

Models que us poden servir d’exemple: Fundació Friends, Plataforma Voluntariado de España i Voluntariado Social.

Gràcies per deixar-nos compartir i aprendre de vosaltres: