Torna

Portal del voluntariat

Model de Pla de voluntariat

Què diu la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears

Article 16. Plans de voluntariat de les entitats i programes de voluntariat

1. Les entitats de voluntariat han de tenir plans de voluntariat que recullin els aspectes relatius a la gestió de les persones voluntàries en el si de l’entitat i dels diferents programes de voluntariat de l’entitat. Els aspectes que han d’incloure els plans són els següents: el tipus de voluntariat, el procés d’incorporació, l’acollida i la formació bàsica necessària, la disponibilitat mínima i màxima de les futures persones voluntàries, el sistema de coordinació i comunicació, la persona responsable del voluntariat i el sistema de desvinculació que l’entitat consideri comuns a qualsevol dels programes que es desenvoluparan.
 

El Pla de voluntariat és un document  que recull els aspectes més importants del voluntariat de l’entitat. Es a dir, és una guia d’actuació que serveix per concretar com vol que sigui el seu voluntariat.

El Pla de voluntariat pot desenvolupar cada aspecte de la llei de manera senzilla o ser més complexa.

Realment un Pla de voluntariat és una fotografia del voluntariat de l’entitat.

TIPs:

  •  Si començau de ben nou a fer el vostre Pla de voluntariat, centrau-vos en recollir de manera sincera les exigències més bàsiques de la Llei.
  • Quan no tingueu una resposta concreta, optau per una fórmula més genèrica.
  • Recollir, protocol·litzar, definir aspectes concrets us permetrà millorar dia a dia la vostra gestió en relació al voluntariat (ex. en qualque moment, pensau en fer formació: aleshores és el moment de definir quina formació necessita la vostra entitat. Això pot acabar essent un Pla de formació)
  • No us enredeu en tecnicismes. Demanau-vos obertament “Com ho feim?” i la resposta serà la correcta.

Models que us poden servir d’exemple: AIS (Ayuda a la infancia sin recursos) i ONG de ACCIÓN SOCIAL

Gràcies per deixar-nos compartir i aprendre de vosaltres: